Schepenen

Ann Theys

cultuur / bibliotheek / informatie en digitalisering / erfgoed patrimonium / begraafplaatsen

Alex Helsen

openbare werken / mobiliteit / senioren / feestelijkheden

Lise Poelemans

buurten en wijken / jeugd / sport & dierenwelzijn