Seppe Gys - uw Wommelgemse kandidaat voor de provincie!

Op 24 augustus 2018

Na 6 jaar zetelen in de Wommelgemse OCMW-raad sta ik niet alleen met veel plezier opnieuw op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd er me ook het vertrouwen geschonken voor de 6de plaats op de N-VA lijst van de komende provincieraadsverkiezingen.


Hoewel ik van mening ben dat het provinciaal bestuursniveau op termijn beter zou verdwijnen, ben ik er wel van overtuigd dat zolang dit bestuursniveau bestaat we het moeten inzetten als bovenlokale overheid die alle gemeenten zoveel mogelijk ondersteunt binnen de nog bestaande grondgebonden bevoegdheden zoals oa mobiliteit, ruimtelijke ordening, woonbeleid, recreatie- en groendomeinen.


Uiteraard zal dit enige inwerktijd nodig hebben, maar de ambitie is vooral om vanuit mijn sterk engagement een grondige dossierkennis op te bouwen om zo het beleid van de provincie steeds kritisch te kunnen evalueren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is